NAZIV PROJEKTA:
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba
KRATAK OPIS PROJEKTA:
Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba je dio procesa kontinuiranog prostornog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području Općine te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima utvrđenim u već definiranom prostorno – planskom dokumentu kao i reagiranja na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi prostornog plana ili nisu u skladu s izmjenama prostornih planova šireg područja i zakonske regulative.
OBUHVAT, CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Obuhvat Izmjena i dopuna PUO Općine Karojba utvrđen je važećim prostornoplanskim uređenjem Općine.

Temeljna zadaća odnosno cilj predmetnih izmjena i dopuna je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije istog i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije, posebno ugostiteljsko – turističke, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.

Rezultat projekta jest izrađen dokument „III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Karojba“.

Provedbu izrade Plana izvodi tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

FINANCIJSKA POTPORA EU iznosi 85% iznosa, a POTPORA RH 15% ukupnog iznosa dobivenih sredstava.

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba možete pronaći na sljedećoj stranici:

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

**************************************************************************************************************************

Izrada Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Karojba i s tim u vezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

2022

19. prosinac 2022. – Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPU- a Općine Karojba

19. prosinac 2022. – Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Škropeti 1

31. siječanj 2022. – Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Karojba – pročišćeni tekst

2021

17. prosinac 2021. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

13. prosinac 2021. – Izvješće o provedenoj Drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

15. studeni 2021. – Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

13. rujan 2021. – Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

14. svibanj 2021. – Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

22.travnja 2021. –  Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

09. travanj 2021. – Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

2019

05. srpanj 2019.  Obavijest o podnošenju prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Karojba

16. travanj 2019. – Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

16. travanj 2019. – Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš u sklopu izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

 


PPUO Karojba_III ID – tekst

PPUO Karojba_III ID – pročišćeni tekst

PPUO Karojba_III ID – 1_namjena

PPUO Karojba_III ID – 2A_promet

PPUO Karojba_III ID – 2B_EK_posta

PPUO Karojba_III ID – 2C_energetika

PPUO Karojba_III ID – 2D_vodnogospodarski

PPUO Karojba_III ID – 3A_posebni uvjeti

PPUO Karojba_III ID – 3B_ogranicenja

PPUO Karojba_III ID – 3C_posebne mjere

PPUO Karojba_III ID – 4A_ko_Rakotule-Karojba

PPUO Karojba_III ID – 4B_ko_Rakotule-Karojba-M_Novaki

PPUO Karojba_III ID – 4C_ko_Karojba-M_Novaki

PPUO Karojba_III ID – 4D_ko_Rakotule-Karojba-M_Novaki-Muntrilj