Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Aida Bertoša
Zamjena pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela do povratka odsutne djelatnice: Iskra Jeličić Gojtan
Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije: Antonija Cvitko
Administrativni tajnik – računovodstveni referent: Marinela Mikolić
Komunalni redar: Vedran Fabris

Adresa: Karojba 1, 52424 Motovun
Telefon: (052) 683 445; 683 446
Fax: 052 616 966
E-mail: opcina@karojba.hr
OIB: 83507857596


Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO-u Općine Karojbe

Plan prijma u službu za 2024. godinu

Plan prijma u službu za 2023. godinu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO-a Općine Karojba

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Plan prijma u službu za 2020. godinu

Plan prijma u službu za 2019. godinu

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Plan prijma u službu za 2017. godinu

Odluka o visini osnovice službenika

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o radu

Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba

Predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela