Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.)  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev se može podnijeti:

  1. poštom na adresu: Općina Karojba, Službenik za informiranje, Karojba 1, 52424 Motovun (obrasci na dnu stranice)
  2. osobno na adresu: Općina Karojba, Službenik za informiranje, Karojba 1, 52424 Motovun (obrasci na dnu stranice)
  3. telefonom na broj: 052/683 445
  4. faksom na broj:  052/616 966
  5. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina@karojba.hr(obrasci na dnu stranice)

Službenik za informiranje:

Marinela Mikolić, dipl.oec.

Općina Karojba, Karojba 1, 52424 Motovun
Tel.: +385 (0)52 683 445
Fax: +385 (0)52 616 966
E-mail službenika za informiranje: opcina@karojba.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:30 do 15:30 sati

Odluka o osiguranju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Općina Karojba

Svi skupovi podataka koje Općina Karojba objavljuje kao otvorene podatke sadrže otvorenu dozvolu OTVORENA DOZVOLA  / OPEN LICENCE – THE REPUBLIC OF CROATIA. Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u skladu s uvjetima propisanim otvorenom dozvolom, odnosno Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti koji je objavljen u Narodnim novinama 67/17 od 12.7.2017.

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (obrazac 2)

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (obrazac 3)

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (obrazac 4)

Izvješća o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

Godišnje izvješće o provedi zakona o pravu na pristup informacijama (excel)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (,,Narodne novine” broj: 12/14. i 15/14. i 141/22):