OPĆINSKO VIJEĆE:

SANJA MALIŠA (HDZ) – Predsjednica Općinskog vijeća
DALEN BERTOŠA (IDS) – Potpredsjednik Općinskog vijeća

 

ČLANOVI:

SARA KUZMA (HDZ)
DENIS KORACA (HDZ)
MATIJA KUZMA (HDZ)
ALEN ROSIĆ (Kandidacijska lista grupe birača)
TIHOMIR RADOSLAV (Kandidacijska lista grupe birača)
SAŠA IVANČIĆ (Kandidacijska lista grupe birača)
PETAR SELAR (IDS)

Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora

Odluka o imenovanju članova Vijeća časti

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Karojba

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Karojba

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Karojba

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća – ožujak 2021.


SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA