POSTUPCI JAVNE NABAVE


2024

Plan nabave Općine Karojba za 2024. godinu – 2. izmjena

Plan nabave Općine Karojba za 2024. godinu – 1. izmjena

Registar ugovora 2024. godina (ažurirano 29.04.2024.)

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave Općine Karojba za 2024. godinu

2023

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2023. godini

Šeste (VI.) Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Pete (V.) Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Četvrte (IV.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2023. godinu

Treće (III.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2023. godinu (26.07.2023.)

Druge (II.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2023. godinu (11.07.2023.)

Prve (I.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2023. godinu

Plan nabave Općine Karojba za 2023. godinu

2022

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2022. godini

Druge (II.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2022. godinu

Prve (I.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2022. godinu

Registar ugovora jednostavnih nabava do 30.06.2022.

Plan nabave Općine Karojba za 2022. godinu

2021

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2021. godini

Registar ugovora do 30.06.2021.

Druge (II.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2021. godinu

Prve (I.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2021. godinu

Plan nabave Općina Karojba za 2021. godinu

2020

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2020. godini

Druge (II.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2020. godinu

Prve (I.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2020. godinu

Registar ugovora jednostavnih nabava do 30.06.2020.

Plan nabave Općine Karojba za 2020. godinu

2019

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2019. godini

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave Općine Karojba za 2019. godinu

Registar ugovora jednostavnih nabava do 30.06.2019.

Plan nabave za 2019. godinu

2018

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2018. godini

Plan nabave 2018. – II. izmjene i dopune

Plan nabave 2018. – I. izmjene i dopune

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 30. lipnja 2018.

Registar ugovora jednostavnih nabava do 30.06.2018.

Plan nabave za 2018. godinu

2017

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

Registar ugovora jednostavnih nabava u 2017. godini

Plan nabave 2017. – III. izmjene i dopune

Plan nabave 2017. – II. izmjene i dopune

Registar ugovora jednostavnih nabava do 30.06.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 30.06.2017.

Plan nabave za 2017. godinu

2016

Registar ugovora bagatelnih nabava za 2016. godinu

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

2015

Registar ugovora bagatelnih nabava za 2015. godinu

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti