Stipendije

Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Karojba u 2015. godini

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i mladeži, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora te obim, način i dinamika financiranja tih potreba na području Općine Karojba u 2015. godini.

Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za:
1. Stipendije učenicima i studentima………………………………………………….35.000,00
2. Tekuće donacije za školstvo………………………………………………………..15.500,00
UKUPNO: 50.500,00.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke 1. ovog Programa isplaćivat će se mjesečno, u skladu s Pravilnikom o stipendiranju, po 500,00 kuna stipendistima.
Sredstva iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika isplaćivat će sukladno priljevu sredstava u Proračun Općine Karojba.