Provedba deratizacija

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE
Na području OPĆINE KAROJBA provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u vremenu od: 04. svibnja- 11. svibnja 2015. godine.
Tretirati će se javne površine, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.
Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom.
Izložene mamce ne dirati.
U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).
Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.
EKO SERVIS MATIĆ PAZ