Financiranje vrtića

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Karojba u 2015. godini

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Karojba te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2015. godini iz Proračuna Općine Karojba.

Javne potrebe primarnih programa za dvije dječje skupine u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, Područnom vrtiću Karojba, jedne skupine u poludnevnom i druge u cjelodnevnom programu, uzrasta od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te 2. minimalnog programa za djecu predškolskog uzrasta za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila obuhvaćena primarnim programima u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, Područnom vrtiću Karojba.

U smislu ovog Programa, u Proračunu Općine Karojba za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za:
1. Redoviti program Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Područni vrtić Karojba u iznosu od 550.000,00 kn
2. Tekuće donacije za predškolski odgoj u iznosu od 14.500,00 kn
SVEUKUPNO: 564.500,00