Zamjena kontejnera

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Karojba za 2014. godinu, vezano za sakupljanje korisnog otpada i nabavu zelenih (reciklažnih) otoka, Općina Karojba se u travnju 2014. godine prijavila na Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalne opreme objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U lipnju 2014. godine Fond je donio Odluku o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Karojba.
U listopadu 2014. godine Fond i Općina Karojba sklopili su Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Karojba, davanjem sredstava pomoći (omjer sufinanciranja 40% Fond, a 60% Općina Karojba).
Nabava komunalne opreme realizirana je prema prethodno navedenom Ugovoru te je nabavljeno 10 kompleta „zelenih otoka“ (10 kontejnera za plastiku, 10 kontejnera za staklo i 10 kontejnera za papir), a koji su postavljeni na području Općine Karojba.