Obavijest o stanju američkog cvrčka, uzročnika širenja zlatne žutice vinove loze na području Istre

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču u sklopu projekta financiranog od Zaklade Adris pod naslovom: „Biologija i ekologija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) uzročnika širenja žutice vinove loze (Flavescence dorée)“ provodi praćenje američkog cvrčka u vinogradima na području Istre.

Vizualnim pregledom vinograda tijekom proteklog tjedna utvrđen je početak leta odraslih oblika američkog cvrčka. Zaključno sa datumom 18.07.2019. odrasli oblici američkog cvrčka zabilježeni su na lokalitetima: Rovinj, Poreč (Nova Vas), Motovun, Novigrad i Umag. Na području Vižinade odrasli oblik nije utvrđen u vinogradima koji se prate u sklopu istraživanja, ali se može očekivati u vinogradima koje se nalaze u blizini zapuštenih i/ili netretiranih vinograda.

Vinogradari koji nisu proveli drugo tretiranje, a prema Naredbi (NN 63/2019) ulaze u tu obvezu, odnosno nalaze se u demarkiranom području neka to obvezno naprave.
Vinogradari koji su izvršili drugo tretiranje (početkom srpnja) neka postave žute ljepljive ploče u vinograde i redovito vrše pregled kako bi utvrdili eventualni dolet američkog cvrčka iz drugih vinograda. Po potrebi ponoviti tretiranje, odnosno ako se utvrdi odrasli oblik na žutoj ploči.

Za suzbijanje odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Abanto, Chromorel-D, , Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Kristan EC, Nurelle D, Piretro Natura, Reldan 22 EC i Sumialfa 5 FL. Piretro Natura ima dozvolu za primjenu i u ekološkoj proizvodnji.

Prema Naredbi NN 63/2019 program suzbijanja američkog cvrčka navodi (dijelovi Naredbe):
(1) Program suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima u demarkiranom području (zareženo + sigurnosno, vidi kartu (Slika 2)) obvezno je provesti u najmanje dva tretiranja:
1. tretiranje- kod pojave L3 razvojnog stadija ličinke američkog cvrčka- objava je bila 18.06.2019.
2. tretiranje- 2- 3 tjedna nakon prvog tretiranja- početkom srpnja
3. tretiranje- ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.
(2) Program suzbijanja vektora u matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze u demarkiranim područjima obuhvaća sva tri tretiranja.
(3) Program suzbijanja vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze u nezaraženim područjima provodi se prema uputama i preporučenim rokovima suzbijanja vektora ovisno o području.

U nastavku možete pruzeti cijelu obavijest te kartografski prikaz demarkiranih područja u Istarskoj županiji.

Obavijest i kartografski prikaz demarkiranih područja u Istarskoj županiji