Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike

Općina Karojba će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati  nabavku radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Područne škole Karojba koji imaju prebivalište na području Općine Karojba. Sufinanciranje radnih bilježnica ostvariti će se kupnjom radnih bilježnica kod trgovačkog društva Nove istarske knjižare d.o.o. Pazin, 25. Rujna 32.

Odluku možete preuzeti u nastavku:

Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike za školsku godinu 2019./2020.