OPĆINI KAROJBA 5 ZA TRANSPARETNOST

Prema podacima o proračunskoj transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica u razdoblju studeni 2018. – ožujak 2019., objavljenim od strane Instituta za javne financije 03. srpnja 2019. godine Općina Karojba svrstana je u skupinu najtransparentnijih u Hrvatskoj.

Razina proračunske transparentnosti ocjenjuje se u rasponu od 0 do 5, a Općina Karojbaocijenjena je najvišom ocjenom 5. Isto potvrđuje kako općinska uprava ažurno izvršava sve obveze koje proizlaze temeljem Zakona o proračunu kao i Zakona o pravu na pristup informacijama.

Objavljivanjem rezultata istraživanja želi se ukazati na važnost proračunske otvorenosti kojom se poboljšava komunikacija i povjerenje građana u lokalne vlasti, ali i potiče transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti. Kako su ocijenjene druge jedinice lokalne i regionalne samouprave možete vidjeti na ovom linku.