Poziv na uključivanje u 7. ciklus dijaloga EU-a s mladima

Od svibnja do listopada 2019. godine diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih na temu “Stvaranje prilika za mlade”, pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve (7), Kvalitetno učenje (8) te Poticaj mladima iz ruralnih sredina (6).

Pred vama je upitnik koji se sastoji od tridesetak pitanja zatvorenog tipa te je predviđeno vrijeme ispunjavanja 10 minuta. Upitnik popunjavaju isključivo mlade osobe od 15 do 30 godina. Molimo vas da na pitanja odgovarate iskreno jer je upitnik u potpunosti anoniman.

http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/