Obavijest o provedbi deratizacije: 16. – 26. veljače 2021.

Na području Općine Karojba provesti će se prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – Članak 4. – Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera) akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u periodu od 16. do 26. veljače 2021.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani da se pridržavaju slijedećih uputa:

  • Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.
  • Skloniti sve životinje (kućne ljubimce) na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih mamca.
  • Zabranjuje se dirati ili premještati izložene otrovne mamce.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 – fitomenadion).
Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.