Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

Općinski načelnik Općine Karojba objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba

I.
Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba trajati će od 19. travnja 2021. do 30. travnja 2021. godine.

II.
Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Karojba, Karojba 1, Karojba, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.karojba.hr.

III.
Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 22. travnja 2021. (četvrtak) s početkom u 16 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Karojba na dan javnog izlaganja.

IV.
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

V.
Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba je do zaključno 30. travnja 2021. godine na adresu Općine Karojba, Karojba 1, Karojba ili na e-mail adresu: opcina@karojba.hr.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Svi dokumenti mogu se pregledati u rubrici prostorni plan: Prostorni plan