Konačna rang lista za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

Općinski načelnik Općine Karojba, dana 20. prosinca 2023. godine, utvrđuje konačnu rang listu za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.

Od prijave za dodjelu stipendija odustali su Alanis Klanac, Matea Cvitko, Natalija Mališa, Deniz Lakošeljac, Sara Legović i Deni Koraca.
Konačna Rang lista za dodjelu studentskih stipendija zaključuje se kako slijedi:

Redni broj

Ime i prezime

Ukupan broj bodova

1.

Katarina Levak

140

2.

Sandro Koraca

130

3.

Karla Selar

130

4.

Luka Delšeno

130

5.

Đenifer Šepić

110

6.

Mauro Pahović

80

7.

Marika Močibob

100

8.

Dino Bratanović

90