Prijedlog rang liste prijavljenih na javni natječaj za dodjelu stipendija

Objavljen je Prijedlog rang liste prijavljenih na javni natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.

Redni broj

Ime i prezime

Ukupan broj bodova

1.

Alanis Klanac

145

2.

Matea Cvitko

140

3.

Katarina Levak

140

4.

Natalija Mališa

140

5.

Sandro Koraca

130

6.

Karla Selar

130

7.

Luka Delšeno

130

8.

Deniz Lakošeljac

125

9.

Đenifer Šepić

110

10.

Sara Legović

100

11.

Mauro Pahović

80

12.

Deni Koraca

60

Isti možete preuzeti u rubrici Natječaji ili u nastavku:

Prijedlog rang liste prijavljenih na javni natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini