Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2024. godine

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.

ZDRAVSTVENE USLUGE ZA TURISTE – LJETO 2024

HEALTH SERVICES FOR TOURISTS – SUMMER 2024

GESUNDHEITSDIENSTLEISTUNGEN FÜR TOURISTEN – SOMMER 2024

SERVIZI SANITARI PER I TURISTI – ESTATE 2024