Javni poziv – evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarski operat i upisa u zemljišnu knjigu

Općina Karojba objavljuje javni poziv. Ovim Pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku teksta: nositelji stvarnih prava) na kojima su izvedene:

  1. NC5003 Motovunski Novaki (NC5021) – Pilati – Brigi, koja obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 347/3, 370/1, 370/14, 371/5, 370/11, 370/9 i 370/8, sve k.o. Novaki Motovunski,
  2. NC5008 Karojba (ŽC5042) – Martineli, koja obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 1556/9, 1556/7, 768, sve k.o. Rakotule,
  3. NC5021 Motovunski Novaki (ŽC5007) – Pilati – Križmani, koja obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 4056/9, 2068/4 i 2064/7, sve k.o. Novaki Motovunski,
  4. NC5024 Rakotule (NC5010) – Špinovci, koja obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 64/4, 17/1, 1531/4, 1551/9, 1551/3, zgr. 12/10, 1551/16, zgr. 10, 1551/2, zgr. 11/1, zgr. 12/6 i 176/8, sve k.o. Rakotule

o započinjanju postupka evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u katastarski operat i upisa u zemljišnu knjigu.

Ovim putem obavještava se nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje neposredno graniče sa istima o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.
Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će geodetska tvrtka Geo Delo d.o.o. iz Pazina, Prolaz Frana Matejčića 18, odgovorna osoba Milorad Milanović, ing.geod. GEO 909.

Obilježavanje granica zemljišta započet će 28. svibnja 2024. godine i to za NC5003 od 08:00 – 10:00 sati, NC5008 od 10:00 – 12:00 sati, NC5021 od 12:00 – 14:00 sati i NC5024 od 14:00 – 16:00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Milorada Milanovića, ing.geod., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja, dana 28. lipnja 2024. godine, u vremenu od 09,00 do 13,00 sati u prostorijama GEO DELO d.o.o. u Pazinu.