Savjetovalište za prehranu u Pazinu!

Dva puta mjesečno/četvrtkom, u prostorima epidemiološke službe na adresi Ul. Jurja Dobrile 1 (Dom zdravlja).
Rad s korisnicima je od 13h do 19h. Termini: 11.05.2023., 25.5.2023., 15.06.2023. i 29.06.2023.
Zainteresirani se mogu javiti i rezervirati (telefonski ili mailom) svoj termin za savjetovanje.
Sve su usluge besplatne za građane te nije potrebna uputnica.
Ovisno o razlogu dolaska (zdravo mršavljenje, kvaliteta prehrane, dijetoterapija, zdravstveni problemi, sportska prehrana, dobivanje na tjelesnoj masi…), prvo savjetovanje traje oko 60 minuta, a uključuje razgovor (opći podaci, anamneza, lijekovi, dnevnik prehrane…), mjerenja te pisane upute za prehranu; dok kontrolna savjetovanja traju oko 30 min, a najčešće uključuju mjerenja i praćenje napretka.
Stručna osoba koja vodi savjetovanja u gradu Pazinu je Jovanka Katić, dipl.ing.preh.teh., a kontakt brojevi su 052/529-022; 052/529-023 i 099/380 4545.