RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2022. GODINU

Raspored odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada za 2022. godinu možete pogledati i preuzeti u rubrici Gospodarenje otpadom te u nastavku:

Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu