Konačna rang lista stipendija

Općinski načelnik Općine Karojba dana 22. prosinca 2021. godine utvrđuje konačnu rang listu za dodjelu stipendija u školskoj-akademskoj 2021. – 2021. godini.

Studentska stipendija dodjeljuje se: Luki Delšeno, Nataliji Mališa, Karli Selar, Paulu Šoliću, Katarini Levak, Sari Legović, Ani Pahović, Deniz Lakošeljac i Luki Lakošeljcu.

Konačnu rang listu možete preuzeti u rubrici natječaji i u nastavku:

Konačna rang lista za dodjelu stipendija u školskoj-akademskoj 2021. – 2021. godini