Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Karojba

Tijekom lipnja 2022. na području Općine Karojba u naselju ŠKROPETI nalaziti će se mobilno reciklažno dvorište. Mobilno reciklažno dvorište u Škropetima biti će na raspolaganju od 13.06.2022. do 18.06.2022.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta:

 • Ponedjeljak, srijeda i petak od 12:00 do 15:00
 • Utorak i četvrtak od 15:00 do 18:00
 • Praznikom ne radi

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.