Oslobađanje od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za lipanj 2022.

Temeljem članka 4. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, KLASA: 403-01/22-01/01, URBROJ: 2163-20-01/01-22-7 od 15. travnja 2022. godine, roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića ,,Olga Ban“ Pazin – Područnog vrtića u Karojbi, oslobađaju se plaćanja usluga vrtića za mjesec lipanj 2022. godine.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su iz financijske potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, OIB: 63214615893, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.“

ODLUKU PREUZMITE U NASTAVKU: DV-Olga-Ban-lipanj-2022