Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Karojba za 2022. godinu

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Karojba za 2022. godinu

Provedbeni program Općine Karojba 2022. – 2025.

Odluka o donošenju Provedbenog programa