Provedba jesenske deratizacije (26.10.2020 – 02.11.2020.)

Na području Općine Karojba provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u vremenu od:

26.listopada – 02.studenoga 2020.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.
Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa :

1. Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.
2. Skloniti sve životinje (kućne ljubimce) na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih mamca.
3. Zabranjuje se dirati ili premještati izložene otrovne mamce.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 – fitomenadion).
Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.