Imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Pazinu

Općina Karojba poziva sve zainteresirane građane, koji sukladno Zakonu o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19) ispunjavaju propisane uvjete, da dostave svoje prijave za imenovanje na mjesto suca porotnika Općinskog suda u Pazinu.

Prijave se podnose do 10. studenog 2020. godine.

Za suca porotnika može biti izabran:
punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i osoba koja dužnost suca porotnika može neometano obavljati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– kratak životopis;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, domovnice);
– potpisanu izjavu da kandidat nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću – Izjava – čl.90 Zakona o sudovima
– potpisanu izjavu da kandidat nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak – Izjava – kazneni postupak

Sukladno članku 122. Zakona o sudovima, sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu nastalih troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada. Uvjeti, visina naknade i nagrade propisani su Pravilnikom o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj: 38/14.).

Po zaprimljenim prijavama, a sukladno članku 119. Zakona o sudovima, Općinsko vijeće Općine Karojba predložit će Županijskoj skupštini Istarske županije kandidate za imenovanje sudaca porotnika.
Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Općina Karojba, Karojba 1, 52424 Motovun, dok za sve informacije u svezi ovog poziva zainteresirani građani mogu nazvati na broj 683-445.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA
Predsjednica Općinskog vijeća
Sanja Mališa, v.r.