Prijedlog rang liste prijavljenih na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2015./2016. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 28/14.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2015./2016. godini KLASA: 604-01/15-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-15-1 od 05. listopada 2015. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici održanoj dana 28. listopada 2015. godine utvrđuje

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ / AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI

I.

Redni

broj

Ime i prezime

Adresa

Uspjeh u

prethodnoj

šk. godini

Godina

studija

Materijalni

položaj

Socijalni

uvjeti

Deficitarno

zanimanje

Ukupno

1

Filip Mališa

Škropeti 18 F, Karojba

40

20

35

75

0

170

2

Kristina Levak

Levaki 49, Karojba

70

50

0

25

0

145

3

Elena Močibob

Močibobi 60 A, Karojba

40

20

10

60

0

130

4

Loris Močibob

Močibobi 67, Karojba

50

50

0

10

0

110

5

Petra Sinčić

Škropeti 17 k, Karojba

40

30

0

30

0

100

6

Dean Lakošeljac

Škropeti 1, Karojba

90

0

0

10

0

100

7

Dalen Bertoša

Križmani 91 G, Karojba

40

20

0

20

0

80

8

Samanta Madruša

Karojba 11 E, Karojba

40

30

0

10

0

80

Rang lista o dodjeli studentskih stipendija zaključuje se s rednim brojem 4.

Kada dva ili više podnositelja Prijava postignu jednak ukupan broj bodova prednost na Rang listi određuje se primjenom članka 15. Pravilnika u kojem stoji da „ako dva ili više podnositelja Prijava postignu jednak ukupan broj bodova na Rang listi, prednost za dodjelu stipendije imat će onaj podnositelj Prijave čiji je prosjčno ostvareni primitak po članu zajedničkog domaćinstva manji. Ako se ni na taj način ne može utvrditi prednost jednoga od dva podnositelja Prijava, primijenit će se kriterij bolje ostvarenog prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija.“.

II.

Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Karojba, na adresu: Općina Karojba, Karojba 1, Karojba, s naznakom „prigovor na prijedlog Rang liste“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Rang liste na oglasnoj ploči Općine Karojba.

KLASA: 604-01/15-01/01

URBROJ: 2163/08-01-02-15-12

Karojba, 28. listopada 2015.

OPĆINA KAROJBA

Komisija za stipendiranje

Predsjednica

Nada Bartolić Paulišić, dipl. iur.