Konačna Rang lista za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2015./2016. godini

Na temelju članka 30. Statuta Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 09/13.) i članka 7. stavak 3. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 28/14.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini KLASA: 604-01/15-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-15-1 od 05. listopada 2015. godine, Općinski načelnik Općine Karojba 09. studenoga 2015. godine utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ / AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI

I.

Konačna Rang lista za dodjelu studentskih stipendija zaključuje se s rednim brojem 4.

Studentska stipendija dodjeljuje se Filipu Mališa, Kristini Levak, Eleni Močibob i Lorisu Močibob.

Redni

broj

Ime i prezime

Adresa

Uspjeh u

prethodnoj

šk. godini

Godina

studija

Materijalni

položaj

Socijalni

uvjeti

Deficitarno

zanimanje

Ukupno

1

Filip Mališa

Škropeti 18 F, Karojba

40

20

35

75

0

170

2

Kristina Levak

Levaki 49, Karojba

70

50

0

25

0

145

3

Elena Močibob

Močibobi 60 A,

Karojba

40

20

10

60

0

130

4

Loris Močibob

Močibobi 67, Karojba

50

50

0

10

0

110

 

5

Petra Sinčić

Škropeti 17 k, Karojba

40

30

0

30

0

100

6

Dean Lakošeljac

Škropeti 1, Karojba

90

0

0

10

0

100

7

Dalen Bertoša

Križmani 91 G, Karojba

40

20

0

20

0

80

8

Samanta Madruša

Karojba 11 E, Karojba

40

30

0

10

0

80

II.

Na temelju ove Konačne Rang liste Općinski načelnik sa studentima od rednog broja 1 do 4 točke I. potpisuje Ugovore o stipendiranju.

III.

Ova Konačna Rang lista objavit će se na internet stranici Općine Karojba (www.karojba.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Karojba.

KLASA: 604-01/15-01/01

URBROJ: 2163/08-01-01-15-13

Karojba, 09. studenoga 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

Alen Rosić