Porez na kuće za odmor

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vlasnici kuće za odmor obvezni su dostaviti podatke o istoj jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi, a radi naplate poreza na kuće za odmor.

Zakonom je propisano da se kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koja se koristi sezonski ili povremeno, odnosno u kojoj se trajno ne stanuje.

Zakonom je propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 38. stavak 2. i 3.), kazniti novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna.

Inače visina poreza utvrđena je Odlukom o porezima Općine Karojba i iznosi 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine godišnje.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da , ukoliko isto već niste učinili , na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel, Karojba 1, 52 424 Motovun.

Ukoliko imate dodatna pitanja i nejasnoće sve informacije možete dobiti na broj telefona 052/683-445.

NAČELNIK
ALEN ROSIĆ, v.r.

 

Obrazac za porez na kuće za odmor