Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro

Općina Karojba objavila je Pravilnik o financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba.

Sve informacije mogu se naći ovdje.