Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Karojba nabavila je spremnike za odvojeno prikupljanje otpada nackućnom pragu. Korisnicima će bit podijeljeni PLAVI spremnici za odlaganje papira i kartona i ŽUTI spremnici za odlaganje plastične i metalne ambalaže. Spremnici će biti podijeljeni korisnicima koji već posjeduju ZELENE spremnike za miješani komunalni.
Korisnici koji još nisu preuzeli spremnike za odvojeno prikupljanje otpada moći će spremnike preuzeti u četvrtak, 30.09.2021. godine u zgradi Općine Karojba (prizemlje), od 11:00 do 18:00 sati.
Napomena:
Ukoliko će određena osoba (susjed, rodbina i sl.) preuzeti spremnike za drugu osobu, mora na uvid donijeti osobnu iskaznicu osobe za koju preuzima spremnike i potpisuje se kod preuzimanja.
Do daljnjeg neovisno o preuzetim spremnicima prikupljanje otpada nastavlja se realizirati kao i do sad putem „zelenih otoka“ odnosno sve do momenta kad iste komunalno poduzeće ne povuče.
O početku i rasporedu pražnjenja osobnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada objavljen je link na stranici Općine Karojba ili Usluge d.o.o. Pazin.
Važno:
Prelaskom na prikupljanje odvojenog otpada putem osobnih spremnika za papir i plastiku, dosadašnja cijena odvoza se ne mijenja.