Natječaj za zapošljavanje

VODITELJ RAZVOJNIH PROJEKATA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Voditelj razvojnih projekata provodi pripremu i provođenje EU i nacionalnih projekata u kojima sudjeluje Razvojna agencija i pomaže u pripremi EU i nacionalnih projekata za poduzetnike i druge korisnike usluga Razvoje agencije, te pruža savjetodavne usluge poduzetnicima i drugi zainteresiranim korisnicima.
Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – 30 mjeseci, uz probni rad od 6 mjeseci.

OSNOVNI ZADACI:
– Pomoćnik je direktorice društva
– planira i programira poslovanje Razvojne agencije
– samostalno upravlja procesima u sklopu provođenja EU i nacionalnih projekata
– inicira nove programe i projekte s drugim institucijama na internacionalnom, državnom, regionalnom ili lokalnom nivou
– koordinira sve EU i nacionalne projekte unutar Razvojne agencije
– mjeri učinke provedbe EU i nacionalnih projekata
– kontaktira s poslovnim partnerima i partnerskim institucijama i drugim relevantnim dionicima
– kreira promidžbene aktivnosti te aktivno promiče identitet, misiju i viziju Razvojne agencije
– sudjeluje u radnim skupinama i povjerenstvima
– prenosi znanje i primjere dobre prakse
– priprema i provodi EU i nacionalne projekte
– obavlja sve druge poslove koje mu naloži direktorica društva

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
– najmanje završen sveučilišni diplomski studij
– najmanje 2 godina radnog iskustva
– iskustvo u samostalnoj pripremi i provođenju EU projekata
– visoka motiviranost i usmjerenost na rezultate
– razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine
– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– izvrsno znanje rada na računalu
– iskustvo u radu s poduzetnicima
– vozačka dozvola B kategorije

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:
– životopis u Europass formatu
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaz o radnom iskustvu (preslika Ugovora o radu ili Potvrda Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje)
– ostali dokazi po potrebi

Kandidat prilaže uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail: maja.stranic-grah@pazin.hr s naznakom „Prijava za radno mjesto Voditelj razvojnih projekata“.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je do 12.01.2017. godine.