Konačna rang lista za dodjelu stipendija

Na temelju članka 30. Statuta Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 09/13.) i članka 7. stavak 3. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj: 28/14.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, Općinski načelnik Općine Karojba 29. prosinca 2016. godine utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI