Javni poziv u geodetski elaborat

Županijska uprava za ceste IŽ objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa županijskom cestom ŽC 5007 dionica 004 (Karojba
(Ž5042) – Škropeti (NC 500700)) da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne
dionice ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana srijeda 19. srpnja 2023. godine od 10-12 sati
u prostoru vjećnice Općine Karojba, Karojba 1.

Oznaka ceste : ŽC 5007
Katastarske općine: Novaki Motovunski
Opis dionice ceste: Karojba (Ž5042) – Škropeti (NC 500700)

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je
izvedena javna cesta da je Županijska uprava za ceste Istarske županije pokrenula postupak evidentiranja
izvedenog stanja županijske ŽC 5007 dionica 004 Karojba (Ž5042) – Škropeti (NC 500700) u k.o. Novaki
Motovunski. Datum započinjanja radova 03.srpanj 2023. godine.
Snimke izvedenog stanja i geodetske elaborate izradit će UOIG Boris Brajković Trg Hodočasnika 1,
Pazin Pula sa ovlaštenim inženjerom geodezije Borisom Brajkovićem koji brine da lomne točke granica
zemljišta cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.