Javni poziv – evidentiranja nerazvrstanih cesta NC5001 i NC5003

Općina Karojba, Karojba 1, 52424 Motovun, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta naziva

  • NC5001: Škropeti (ŽC5007) – Žudigi – Fideli u k.o. Novaki Motovunski
  • NC5003: Motovunski Novaki (NC5021) Novaki Pilati – Brigi u k.o. Novaki Motovunski.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (,,Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Karojba.

Ovim se putem obavještava nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će geodetska tvrtka Nekretnine d.o.o., Mažeri 11, 51221 Kostrena, odgovorna osoba Matea Vidaković, mag.ing.geod. et geoinf., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1542.

Općina Karojba započeti će obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste dana 17. svibnja 2022. godine (utorak), uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Matee Vidaković, mag.ing.geod. et geoinf. koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Obilježavanje granica zemljišta za NC5001: Škropeti (ŽC5007) – Žudigi – Fideli izvršiti će se 17. svibnja 2022. godine u vremenu od 09:00 do 10:00.

Obilježavanje granica zemljišta za NC5003: Motovunski Novaki (NC5021) Novaki Pilati – Brigi izvršiti će se 17. svibnja 2022. godine u vremenu od 11:00 do 12:00.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja, dana 25. svibnja 2022. godine (srijeda) u vremenu od 09:00 do 10:00 sati u vijećnici Općine Karojba.

Poziv možete preuzeti ovdje: JP Karojba Nc5001 Nc5003