Javni poziv – nogometno igralište u Rakotulama

Ovim Pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku teksta. Nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura, i to: nogometno igralište u Rakotulama – javna zelena površina – javni sportski i rekreacijski prostor, koje obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 1073/1, k.č. 1073/4 i 1073/5, sve k.o. Rakotule i boćarsko igralište u Pilatima, koje obuhvaća sljedeće katastarske čestice: k.č. 1926/1, k.č. 1926/2, k.č. 1925/1, k.č. 1925/2, k.č. 1924/1, k.č. 1924/3, k.č. 1923/1 i k.č. 1923/2, sve k.o. Novaki Motovunski, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Ovim putem obavještava se nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje neposredno graniče sa istima o započinjanju postupka evidentiranja.

Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će geodetska tvrtka Geo Delo d.o.o., iz Pazina, Prolaz Frana Matejčića 18, odgovorna osoba Milorad Milanović, ing.geod.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započet će 10. svibnja 2022. godine, u vremenu od 10 do 15 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Milorada Milanovića, ing.geod., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna pojašnjenja, dana 24. svibnja 2022. godine (utorak) u vremenu od 09,00 do 13,00 sati u vijećnici Općine Karojba.

Javni poziv možete preuzeti ovdje: JP Evidentiranje komunalne infrastrukture