Financiranje programa od interesa za opće dobro

Općina Karojba objavila je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijava je 08. svibnja 2017. Natječajnu dokumentaciju može se preuzeti u rubrici udruge.