Umirovljenici – Isplata jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

Isplata jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024. (za korisnike kojima JNP nije isplaćeno u prosincu 2023.)

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024.?
• korisnici hrvatske mirovine, kojima je pravo na mirovinu priznato do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
• korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva*
• korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva*
• korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu
• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je pravo na mirovinu do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji nemaju prebivalište u RH
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a.
Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?
Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine, korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, korisnicima samo inozemne mirovine, korisnicima koji su zaposleni, kao i korisnicima koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnije na dan 15. veljače 2024., jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u ožujku 2024.

U nastavku možete preuzeti tiskanicu i pročitati više informacija:

HZMO isplata JNP – DOPIS

Isplata jednokratnog novčanog primanja – PLAKAT

Tiskanica – JNP