Savjetovanje – prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba.

Savjetovanje traje od 27. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba, putem pošte ili osobno na adresu  Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, Karojba 1, 52 424 Motovun ili slanjem emaila na adresu procelnik@karojba.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Karojba. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba objavljen na internet stranicama Općine Karojba – rubrika Gospodarenje otpadom predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Općine Karojba u rubrici Gospodarenje otpadom.
Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba izvijestit će o rezultatima savjetovanja izrađivače prijedloga Odluke i Općinskog načelnika Općine Karojba.

Nacrt i dokumentaciju možete preuzeti u rubrici: Gospodarenje otpadom