Savjetovanje o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Karojbi

Općina Karojba objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Karojbi.

Savjetovanje traje od 06. ožujka 2020. do 16. ožujka 2020. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. ožujka 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Karojbi, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, Karojba 1, 52 424 Motovun ili na adresu elektroničke pošte: procelnik@karojba.hr, uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Karojba. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Karojbi, koji je objavljen na internet stranicama Općine Karojba, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Karojbi kao i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u rubrici: Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.