Raspored odvoza selektivnog otpada

RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA OPĆINE KAROJBA 2021.

NASELJA:
Karojba, Klambeši, Močibobi, Rapki, Močitada, Kramari, Rakotule, Radoslavi, Pahovići, Špinovci, Nadalini, Pupičići, Kuzmi, Milići, Kamena Vas, Robotani, Pilati, Rupići, Križmani, Margaroti
Papirna i kartonska ambalaža: 04.10., 06.11., 29.11., 27.12.
Plastična, metalna i višeslojna ambalaža: 18.10., 15.11., 13.12.

NASELJA:
Levaki, Škropeti, Francovići, Motovunski Novaki, Kontići, Lakošeljci
Papirna i kartonska ambalaža: 07.10., 04.11., 02.12., 30.12.
Plastična, metalna i višeslojna ambalaža: 21.10., 18.11., 16.12.

U plave spremnike treba odlagati:
novine, časopisi, prospekti, katalozi, knjige, telefonski imenici, pisaći i kompjutorski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, kartonski fascikli, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora, metala i sl.), kartonska ambalaža.
U plave spremnike NE SMIJE SE odlagati:
tetrapak, plastificirani papir (npr. papir za suhomesnate i mliječne proizvode s uslužnog pulta), upotrijebljene papirnate maramice, salvete i ubrusi, metalizirani papir, korišteni papirnati tanjuri i čaše, fotografije i foto papir, vlažni i prljavi papir i karton, plastificirane ili kožne korice knjiga i sl.

U žute spremnike treba odlagati:
Tetrapak ambalaža mlijeka, sokova i sl., boce od pića, jogurta, ulja i octa, deterdženata, šampona i sredstava za osobnu higijenu, plastični čepovi i poklopci, najlon vrećice, limenke, konzerve, metalna ambalaža, metalni poklopci i čepovi.
U žute spremnike NE SMIJE SE odlagati:
plastična i metalna ambalaža opasnih tvari, motornih ulja, sredstva za zaštitu bilja, boja, sprejeva, lakova i sl., stiropor, spužva, omoti slatkiša, grickalica, smrznutih proizvoda, celofan, plastificirani papir, posuđe, cijevi i pelene.

Korisnici su dužni postupati s otpadom na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, kao i predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad.
Ako korisnik ne ispunjava ove obveze dužan je platiti davatelju usluge ugovornu kaznu.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nam se obratite na:
email: info@usluga-pazin.hr
Tel: 052 619 035

Raspored možete preuzeti ovdje: Raspored selektivnog prikupljanja otpada za 2021. godinu