Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2023. godinu

U nastavku možete preuzeti raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada:

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Karojba za 2023. godinu