Općinsko vijeće Općine Karojba je na svojoj sjednici dana 09. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Karojba 2015.-2020.
Općini Karojba odobrena su sredstva za financiranje Programa ukupnog razvoja koji će poslužiti kao smjernica za razvoj Općine do 2020. godine. Iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Općini Karojba odobreno je 100% iznosa odnosno 98.625,00 kuna. Program ukupnog razvoja (PUR) je temeljni strateški dokument razvoja lokalne zajednice koji definira željena razvojna usmjerenja i prioritete.
Svrha PUR-a je dakle, da strukturira strateško razvojno razmišljanje, planiranje i djelovanje u horizontalnom (sektorskom) i vertikalnom (lokalno, regionalno, nacionalno, nadnacionalno) smislu. Drugim riječima, PUR je mehanizam za realizaciju krajnjeg cilja dobrog upravljanja i administracije, što je kreiranje koristi za zajednicu – usluga, uvjeta i infrastrukture koji su potrebni društvu i ekonomiji.
Strateško razmišljanje i djelovanje u javnom sektoru je posebno kompleksno i zahtjevno, jer uključuje široku lepezu ciljeva, a provodi se kroz velik broj instrumenata – zakona, porezne politike, programa, projekata, usluga i sl. Stoga je predmet izrade i provedbe PUR-a kompleksan, višeznačan proces pod utjecajem raznih političkih, ekonomskih i društvenih čimbenika, koji se u konačnici materijalizira u jednom dokumentu i iz njega proizašlim aktivnostima.
Program ukupnog razvoja Općine Karojba se sastoji od osnovne analize stanja, analize razvojnih mogućnosti, te strategije razvoja, prioritetnih projekata i zadataka te njihovog načina provedbe, uključujući mehanizme praćenja i ocjene učinaka. Više o ciljevima i prioritetima, a samim time i o projektima koji se planiraju provesti na području Općine, možete pogledati u samom dokumentu.

PUR Općine Karojba


 

Program ukupnog razvoja je iznimno značajan dokument kojeg izrađuje Općina Karojba. U nastavku se nalazi draft verzija Programa ukupnog razvoja Općine Karojba 2015.-2020. Pozivaju se svi zainteresirani da pregledaju dokument te da dostave eventualne primjedbe na isti.

PUR Karojba Draft