Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja Općine Karojba (Službene novine Grada Pazina, broj:28/14.), a uskladu s Natječajem za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-16-1 od 17. listopada2016. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici održanoj dana 02. studenog 2016. godine utvrđuje

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ / AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI