PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Karojba građani mogu prijavljivati do 20.-og u tekućem mjesecu budući se obilazak na terenu obavlja od 20.-og do 30.-og u mjesecu.

Prijave se mogu vršiti:

telefonom na broj: 052/683-445 ili 052/683-446,

putem elektroničke pošte na: opcina-karojba@pu.t-com.hr ,

ili  putem web obrasca.

 

Općina Karojba