Poduzetnički krediti

Obavijest o novoj kreditnoj liniji „PBZ- Poduzetnik Istarska županija“

Dana 25. svibnja 2015. god. otvorena je nova kreditna linija „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji Istarske županije i Privredne banke Zagreb d.d., potpisanog dana 21. svibnja 2015. god. Visina kreditnog fonda iznosi 15 milijuna kuna, a Istarska županija će subvencionirati kamatu poduzetničkih kredita u visini 2,4 % u ukupnom iznosu 750 tis. kn iz namjenski oročenog depozita u Privrednoj banci Zagreb d.d. Time su stvoreni uvjeti za osiguranje kredita poduzetnicima uz povoljnu kamatnu stopu oko 3 % (trenutno 2,97 %).

Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti poduzetnici u 100 % vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ulažu na području Istarske županije, bez obzira na sjedište, ili koji imaju sjedište na području Istarske županije, a ulažu na području Istarske županije, i to: mala i srednja trgovačka društva, vlasnici aktivnih obrta, zadruge i profitne ustanove. Namjena kredita je za nove investicije, koji uključuju npr.: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabavu novih proizvodnih objekata, te obrtna sredstva do 30 % iznosa kredita. Kredit se odobrava i za trajna obrtna sredstva za sljedeće namjene npr.: za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, za troškove radne snage i za režijske troškove. Najniži iznos kredita je 50 tis. kuna, a najviši iznos 750 tis. kuna. Rok otplate je za nove investicije 36 do 72 mjeseca, a za trajna obrtna sredstva 18 do 36 mjeseci. Rok otplate kredita može biti ugovoren najkasnije do veljače 2023. godine. Za provedbu Programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije.

Obrazac Zahtjeva za kredit i Javni poziv za dodjelu kredita, kao i obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti, mogu se preuzeti na službenoj web stranici Istarske županije na adresi www.istra-istria.hr (Natječaji: Javni poziv za dodjelu kredita u Programu „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“) ili na adresi: Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Flanatička 29, 52100 Pula, na kojoj se ujedno i podnosi Zahtjev za dodjelu kredita, osobno ili preporučenom poštom s povratnicom.

Informacije se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije na tel: 052/352-173 ili upitom na e-mail adresi: gospodarstvo@istra-istria.hr