Podnošenje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Karojba

Sukladno Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 17/19.) donesenoj na sjednici Općinskog vijeća Općine Karojba 16. travnja 2019. godine, ovim Vas putem obavještavamo da će se u izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba razmatrati samo prijedlozi podneseni najkasnije do 30. kolovoza 2019. godine.
Zahtjeve za izmjene i dopune Plana možete podnijeti u pisarnici Općine Karojba ili poslati poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, Karojba 1, 52 424 Motovun.

Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba