Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Karojba nabavila je spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu. Korisnicima će bit podijeljeni PLAVI spremnici za odlaganje papira i kartona i ŽUTI spremnici za odlaganje plastične i metalne ambalaže. Spremnici će biti podijeljeni korisnicima koji već posjeduju ZELENE spremnike za miješani komunalni otpad te su zaduženi kod komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. iz Pazina.

RASPORED PREUZIMANJA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA:

UTORAK 24.08.

 • Škropeti
 • Francovići
 • Kvešti
 • Levaki

 

SRIJEDA 25.08.

 • Motovunski Novaki
 • Kontići
 • Brigi
 • Križmani
 • Margaroti
 • Lakošeljci
 • Pilati

 

ČETVRTAK 26.08.

 • Karojba
 • Močibobi
 • Kamena Vas
 • Rabotani
 • Soldatići

 

PETAK 27.08.

 • Rakotule
 • Rapki
 • Močitada
 • Martineli
 • Kuzmi
 • Špinovci
 • Sv. Marija Magdalena
 • Kramari
 • Radoslavi
 • Rupičići
 • Pahovići
 • Nadalini

Vrijeme preuzimanja: 10:00 do 15:00 i 16:00 do 19:00

Škropeti: Društveni dom kod crkve i igrališta (preuzimanje sa strane crkve)
Motovunski Novaki: Društveni dom Motovunski Novaki
Karojba: Zgrada Općine (prizemlje)
Rakotule: Dom Rakotule

Napomena:
Ukoliko će određena osoba (susjed, rodbina i sl.) preuzeti spremnike za drugu osobu, mora na uvid donijeti osobnu iskaznicu osobe za koju preuzima spremnike i potpisuje se kod preuzimanja.
Do daljnjeg neovisno o preuzetim spremnicima prikupljanje otpada nastavlja se realizirati kao i do sad putem „zelenih otoka“ odnosno sve do momenta kad iste komunalno poduzeće ne povuče.
O početku i rasporedu pražnjenja osobnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada svi će biti pravovremeno obaviješteni od strane komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Pazin.
Korisnici koji ne preuzmu spremnike morat će po iste na reciklažno dvorište Usluge d.o.o. u Pazin.

Važno:
Prelaskom na prikupljanje odvojenog otpada putem osobnih spremnika za papir i plastiku, dosadašnja cijena odvoza se ne mijenja.