Održavanje javne tribine o održivom gospodarenju otpadom

U sklopu projekta “ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ pozivaju se mještani Općine Karojba na tribinu o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina će se održati 24.04.2019. godine u 19:00 sati u zgradi sportske dvorane u Karojbi.

Cilj tribine je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, pravilnog odvajanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U nastavku možete preuzeti letak Tribina ProEduEko.